Appcloud Check-In có gì ?

Hãy cùng ghé qua các chức năng của Appcloud Check-In! Và thật tốt là nó Miễn phí

Chấm công bằng mobile

Không cần xếp hàng quẹt vân tay, nơi chấm công linh hoạt không cần có internet ứng dụng cho các công trường, địa điểm khó triển khai công tác kiểm tra.!

Duyệt xin nghỉ phép, công tác

Tất cả trong một ứng dụng mobile, gửi nhận và tổ chức đơn xin nghỉ phép, đến muộn, công tác một cách khoa học! Cập nhật thông tin cho đội ngũ đang làm việc nhanh chóng

Thống kê tính bảng lương

Hỗ trợ kết xuất ra file excel, thống kê tính lương tự động.

Sử dụng AI để phân tích dự đoán khả năng nghỉ việc của nhân viên *

Check-in hoạt động trên nguyên lý nào.

AppCloud Check-in sử dụng định vị GRPS trên điện thoại để kiểm tra vị trí của người dùng khi bấm nút chấm công. Hệ thống sẽ kiểm tra vị trí của người dùng so với vị trí được cài đặt trước - ví dụ công trường, điểm công tác!

Chấm công qua định vị toàn cầu GPS

Sử dụng tọa độ của điện thoại và người sử dụng để chấm công.

Sử dụng thiết bị Bluetooth Smart

Tự động nhận dạng thông minh khi người dùng đi đến gần thiết bị phát Bluetooth.

Chinhs sách bảo mật của Check-In.

Check-in chỉ hỏi vị trí của người dùng tại lúc checkin chấm công. Sau đó ứng dụng sẽ không cần sử dụng vị trí của người dùng nữa, người dùng có thể tắt smartphone hoặc đóng ứng dụng

Được thiết kế sử dụng smarthone làm công cụ. CheckIn sẽ tự động nhắc nhở khi người dùng quên chấm công

Xem chi tiết

Case Studies

Các trường hợp khách hàng của AppCloud-Checkin đã hài lòng sử dụng!

4 bước để triển khai chấm công ngay bây giờ

1

Thêm nhân viên

2

Thêm vị trí checkin

3

Download ứng dụng

4

Check-In

Các khách hàng đang sử dụng giải pháp
chấm công di động Appcloud Check-In.

Sẵn sàng trải nghiệm ?
nó nhanh và miễn phí!

Truy cập ứng dụng Check-In