Appcloud Disk

Chia sẻ dữ liệu trong nội bộ doanh nghiệp. Dễ dàng tổ chức dữ liệu tập trung, phân quyển và quản lý quyền truy cập.

Dữ liệu được lưu trữ tại
Lưu trữ tập trung

Toàn bộ tài liệu quy chế, công cộng của tổ chức được lưu trữ tại ổ đĩa, dữ liệu không bị phân tán

Lưu trữ theo phiên bản

Các file có phiên bản và có thể truy cập lại các phiên bản trước đây của một file đã ghi đè.

Tương tác tài liệu

Các thành viên trong tổ chức có thể tương tác với tài liệu, comment , ghi chú nội dung vào tài liệu. Gửi link liên kết đến tài liệu cho thành viên khác.

Dễ gỡ phân quyền

Không như google Drive chia sẻ file khi nhớ khi quên, khi nhân viên chuyển công tác. Chỉ cần khoá tài khoản, tất cả các truy cập vào dữ liệu của nhân viên được gỡ bỏ.

Các mô hình doanh nghiệp sử dụng Appcloud Disk

Công ty thiết kế

Sử dụng Appcloud Disk để chia sẻ tài nguyên thiết kế và sử dụng tính phiên bản cho các bản vẽ thiết kế.

Công ty thương mại

Chia sẻ tài liệu hướng dẫn bán hàng, chia sẻ catalogue sản phẩm cho nhân viên dễ dàng khi tham gia vào công ty

Bảng giá

Free
Free

Là gói miễn phí dành cho các doanh nghiệp chia sẻ tài liệu cơ bản như quy chế, mẫu hợp đồng, hướng dẫn..

 • 200MB Dung lượng
 • 10 nhân viên
Phổ biến
Start
200,000 /tháng

Là gói trả phí dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu lưu tài liệu, phân quyền, tổ chức theo các nhóm tài liệu..

 • 10GB Dung lượng
 • 50 nhân viên
 • Phân quyền
Medium
550,000 /tháng

Là gói trả phí dành cho các doanh nghiệp đông nhân viên, có nhu cầu cho các nhân viên sử dụng chia sẻ dữ liệu nhiều hơn, lưu trữ LMS, video đào tạo nội bộ

 • 50GB Dung lượng
 • 50 nhân viên
 • Phân quyền
Large
5,000,000 /t

Là gói trả phí dành cho các doanh nghiệp đông nhân viên, có nhu cầu cho các nhân viên sử dụng chia sẻ dữ liệu nhiều hơn, lưu trữ LMS, video đào tạo nội bộ và có nhiều nhân viên truy cập vào hệ thống

 • 100GB Dung lượng
 • 500 nhân viên
 • Phân quyền

Login

Newsoft Office - 501, Khu văn phòng - Toà nhà Rainbow Văn Quán - Đường 19/5 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội.

Hotline : 0944.376.316.

Email : contact@newsoft.com.vn.