Nhắn tin - chia sẻ tài liệu - bình chọn
trên một nền tảng tích hợp duy nhất


Dễ dàng để kết nối, tùy chỉnh không gian làm việc và nhắn tin được thiết kế riêng cho công việc.

Xem Video

Teamchat là giải pháp tích hợp
nhắn tin được thiết kế riêng cho công việc.

Gửi file trong thảo luận

Gửi nhận và xem file trực tiếp. Nhận thông báo khi có cập nhật nội dung file.

Tạo thảo luận nhóm

Tạo một bình chọn trong nhóm và chia sẻ trực tiếp vào stream.

Liên kết công việc

Liên kết với danh sách công việc trong nội dung hội thoại.

Ghi chú trực tiếp vào hình ảnh

Các ghi chú được thiết kế riêng dành cho các hoạt động công việc.

Lưu trữ tài liệu nhiều phiên bản

Hỗ trợ lưu trữ file theo nhiều phiên bản và có khả năng xem lại.

Bật / Tắt thông báo theo thời gian

Tắt thông báo theo khoảng thời gian không làm việc và đặt chế độ nghỉ.

Tin nhắn của doanh nghiệp bạn đã sẵn sàng trên cloud

Sử dụng nền tảng tin nhắn doanh nghiệp mã hóa 2 chiều để tăng tốc độ làm việc

Xem demo

Chăm sóc khách hàng
ngay trên nền tảng tin nhắn

Thảo luận nhóm trực tiếp với hỗ trợ nhiều bên

Ứng dụng trên mobile sẵn sàng để sử dụng

Tích hợp thông báo hoàn hảo

Bot tin nhắn có khả năng tích hợp với các nền tảng mở rộng như Facebook, Slack, Sketch, Torrent!

Xem thêm