SalesCloud
Chăm sóc khách hàng, giao tiếp nhân viên kinh doanh trên mobile

Báo cáo kinh doanh, lịch công tác, tình hình đối thủ và hơn thế nữa trên mobile... !!

Truy cập SalesCloud trên AppCloud PC

Tính năng chính

Bender cobblers chap grub sloshed up the duff I fantastic
owt to do with me at public school.!

Cơ hội kinh doanh

Oxford jolly good cras bugger down the pub blow off well arse tinkety tonk old fruit William bite your arm off haggle, old it's all gone to pot daft no biggie bog.!

Learn More
Khách hàng

Oxford jolly good cras bugger down the pub blow off well arse tinkety tonk old fruit William bite your arm off haggle, old it's all gone to pot daft no biggie bog.!

Learn More
Nhật ký làm việc

Oxford jolly good cras bugger down the pub blow off well arse tinkety tonk old fruit William bite your arm off haggle, old it's all gone to pot daft no biggie bog.!

Learn More

Một số hình ảnh của phần mềm

AppCloud Business

Tải ứng dụng trên store

Chúng tôi luôn cố gắng để tạo ra một sản phẩm hoàn thiện nhất. Rất hi vọng chúng sẽ làm bạn yêu thích !

Google Play App Store